ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
001 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1727
002 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1388
003 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1511
004 วิธีฟังธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1373
005 กายานุปัสสนา ๔ ชั้น เขียนโดย Astro Neemo 1493
006 ประมวลหลักปฏิบัติ เขียนโดย Astro Neemo 1106
007 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1292
008 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1164
009 วิมุตติจิต เขียนโดย Astro Neemo 1107
010 อารักขกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1111

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats