ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
074 การปฏิบัติทำจิตตภาวนา เขียนโดย Astro Neemo 1220
075 เบื้องต้นของกุศลธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1325
076 การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา เขียนโดย Astro Neemo 1314
077 อนุโลมิกะขันติ เขียนโดย Astro Neemo 1171
078 มาร ๕ (๒) เขียนโดย Astro Neemo 981
079 พระธรรมคุณ ๑ สวากขาโต เขียนโดย Astro Neemo 1103
080 พระธรรมคุณ ๓ อกาลิโก เขียนโดย Astro Neemo 1015
081 พระธรรมคุณ ๕ อกาลิโก เขียนโดย Astro Neemo 1006
082 พระธรรมคุณ ๗ เอหิปัสสิโก เขียนโดย Astro Neemo 1034
083 พระธรรมคุณ ๙ โอปนยิโก เขียนโดย Astro Neemo 1025

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats