• พิมพ์

ขอเชิญร่วมกันบูรณะองค์คุรุปัทมสมภพและประตูเก้ามังกร ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม

ด้วยการเช่าบูชา องค์คุรุฯจำลองรุ่นแรก “เรียกทรัพย์” ขนาดฐาน1.5ซม. สูง2ซม.

พระเกจิอาจารย์วัดโพธิ์แมนฯปลุกเศก เช่าบูชาได้ที่ ประชาสัมพันธ์วัดโพธิ์แมนคุณาราม

และวัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุกยี่) ชลบุรี


องค์ละ 100 บาท