หน้าแรก

วัดโพธิ์แมนคุณาราม และกลุ่มสัมพันธ์มหา-วัชรยาน

เชิญร่วมมหากุศล บูรณะองค์คุรุปัทมสมภพ และประตูเก้ามังกร อายุราว 50 ปี
องค์คุรุปัทมสมภพนี้ สร้างขึ้นโดยท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้ง

            ในการนี้จะดำเนินการ ตกแต่งทำสีองค์ที่ใหม่ ทำสีประตูเก้ามังกรใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งหมด จัดสร้างธรรมจักรและกวางเหนือประตูกลางใหม่ ทำพื้นทางเดินซึ่งเชื่อมประตูมังกรทั้งเก้าใหม่ ทำพื้นซีเมนต์รอบบริเวณใหม่ ทำน้ำพุ สร้างฉัตรสร้างรัศมีแลโต๊ะบูชาใหม่ โดยใช้วัสดุทองแดงดุนลาย โดยฝีมือช่างศิลป์ชั้นสูง คาดว่าจะใช้งบประมาณ 600,000 บาท

            ในการนี้ ทางกลุ่มได้จัดทำแหวนหมุนมนตรา สิตตาปทา เนื้อเงิน ให้เช่าบูชา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเพื่อใช้ในงานมหากุศลนี้ แหวนหมุนมนตรานี้เปรียบดังกงล้อหมุนที่ชาวหิมาลัยใช้ถือสวดมนต์ประจำวัน เพื่อแทนการสวดมนต์ หรือเพิ่มบุญกุศลในการสวดมนต์ขึ้นเป็นทวีคูณ

            ที่มาของ แหวนหมุนศักดิ์สิทธิ์เพื่อโครงการมหากุศลฉลองปีอันเป็นมหามงคลปีวอกซึ่งเป็นปีเกิดขององค์คุรุปัทมสมภพ ตามบัญชาของท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ และความเมตตาของเจ้าคุณเย็นเต็กเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย รูปปัจจุบันที่มอบให้กลุ่มสัมพันธ์มหาวัชรยานและสาธุชนได้เสริมสร้างมหาบุญญาบารมีในการบูรณะองค์กูรูริมโปเชในปีมหามงคลนี้

  • แหวนสุภาพบุรุษราคา 800 บาท แหวนสุภาพสตรีราคา 600 บาท
    แหวนในขณะนี้พระเถระท่านกำลังทำพิธีปลุกเศกและจะปลุกเศกไปเรื่อยๆช่วงเทศกาลกินเจนี้ และจะจ่ายแจกได้ในช่วงหลังเทศกาลกินเจ

            ติดต่อสอบถาม-ร่วมบุญได้ที่ วัดโพธิ์แมนคุณารามและสมาชิกกลุ่มสัมพันธ์มหา-วัชรยาน
โทรศัพท์ ทิดสงค์ 081-841-7967 ทิดเทียม081-913-3439 ทิดเตียว089-227-7904 ทิดเอี๋ยง081-917-9039

            สำหรับท่านที่จะเช่าแหวน ติดต่อได้ที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม (หลังจบเทศกาลกินเจ) หรือโอนเงินเข้า บัญชี. ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ดุสิต สิริจำรัสสกุล เบอร์บัญชี0312927312 แล้วส่งสลิปแจ้งให้ทราบ ทางแฟกซ์ 02-6811846 พร้อม ชื่อที่อยู่ และไซส์แหวน
 


ขอเชิญร่วมกันบูรณะองค์คุรุปัทมสมภพและประตูเก้ามังกร ณ วัดโพธิ์แมนคุณาราม

ด้วยการเช่าบูชา องค์คุรุฯจำลองรุ่นแรก “เรียกทรัพย์” ขนาดฐาน1.5ซม. สูง2ซม.

พระเกจิอาจารย์วัดโพธิ์แมนฯปลุกเศก เช่าบูชาได้ที่ ประชาสัมพันธ์วัดโพธิ์แมนคุณาราม

และวัดเทพพุทธาราม (เซียนฮุกยี่) ชลบุรี


องค์ละ 100 บาท

กิจกรรม พิธีถวายพุทธบูชากงฮุก วัดโพธิ์เย็น 27 มกราคม 2556

 27 มกราคม 56    十二月十六日     普仁寺 วัดโพธิ์เย็น ลูกแก กาญจนบุรี  โทร 034-566-004

 

 

อ่านเพิ่มเติม: กงฮุก วัดโพธิ์เย็น 27 มกราคม 2556

สัมพันธ์มหาวัชรยาน กลุ่มฺศิษย์ในท่านเจ้าพระคุณโพธิ์แจ้ง รวมตัวกันตั้งกลุ่มขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2538  เพื่อแสดงกตัญญูตาคุณ แด่ ท่านเจ้าคุณอาจารย์ โดย ดำเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้

1   เพื่อก่งฮุกหรือถวายภัตตาหารพุทธบูชา รวมถึงการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จีน เป็นประจำในวัน

     อาทิตย์สุดท้ายของทุกเดิอน หรือในกาลพิเศษ 

เพื่อจัดงานรำลึกวันครบรอบปี แห่งการละสังขารของท่านเจ้าคุณอาจารย์

3   เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ ของท่านเจ้าคุณอาจารย์

4   เพื่อรวบรวมและเผยแพร่คำสอนของท่านเจ้าคุณอาจารย์

5   เพื่อสานต่อปณิธานในการถ่ายทอดพุทธธรรม ตลอดจนถึงการปฏิบัติธรรม

6   เพื่อเป็นที่ติดต่อ-เชื่อมสัมพันธ์ในหมู่ศิษย์ ทั้งพระสงฆ์และศิษย์ฆราวาส รวมถึงผู้เลื่อมใสศรัทธา

7   เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพุทธศาสนาฝ่ายมหายานและวัชรยาน โดยเฉพาะพระสงฆ์ฝ่ายจีนนิกาย 


 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats