หน้าแรก

  • พิมพ์

ผ้ายันต์กันโควิด-19 แบบวัชรยาน

ในภาวะวิกฤตนี้ อ.ฤทธิชัย เอกสินิทธ์กุล ได้จัดทำผ้ายันต์ไว้ 3 ชุด ประกอบด้วย

 

ชุดแรก คือ ชุดพระพุทธเจ้าหมอ เพื่อป้องกันและรักษาโรค (พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า)

 

ชุดที่สอง คือ ชุดพระอมิตาภะพุทธเจ้า เพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถพ้นจากภัยในครั้งนี้ได้สู่สุขาวดี ยันต์สุขาวดีอมิตาภะนี้ สร้างขึ้นด้วยปณิธานของพระอมิตาภะพุทธเจ้า ผู้ใดระลึกถึงท่านในวาระที่ต้องเปลี่ยนภพท่านจะมารับไปอยู่ด้วย เพื่อทวงสัญญาในปณิธานของพระองค์ท่าน ขอทุกท่านจงมั่นใจและอย่าคิดว่าตีเสมอหรือลบหลู่พระพุทธอมิตาภะ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยเห็นสัตว์โลกต่างจากพระองค์ ทุกตัวตนถึงที่สุดก็เป็นพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น การทวงสัญญาก็เป็นการทำให้ปณิธานของพระองค์สัมฤทธิ์ผลจึงไม่เป็นการลบหลู่ ในทางตรงกันข้ามพระองค์กับปรีดาในการกระทำของเรา คาถาในยันต์เป็นคาถาที่พระลามะทิเบตสวดเป็นประจำเพื่อประกันตนว่า ถ้ากาลต้องเปลี่ยนชาติภพมาถึงแม้ตนยังไม่บรรลุเป็นพุทธะดังต้องการแล้ว ก็ขอให้ได้ไปเกิดเบื้องหน้าพระอมิตาภะพุทธเจ้า การเกิดอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีผู้ใดที่ไม่บรรลุบรมสุข

 

ชุดที่สาม คือ ชุดพระโพธิสัตว์ประทานทรัพย์มหาราชิกาไวศราวณะ ท่านเป็นหัวหน้าผู้นำกลุ่มธนบดี จัมบาลาทั้งปวง หรือองค์จัมบาลาขาว ผู้ปกครองเทพสมบัติทั้งจักรวาล เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่

ในภาวะปัจจุบันนี้ ขอให้ท่านมองผ้ายันต์ทั้งสามภาพนี้ หรือภาพใดภาพหนึ่ง แล้วระลึกถึงท่าน สวดอธิษฐานขอพรให้ท่าน คนที่ท่านรัก ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งปวง รอดพ้นและปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

ขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจแด่ครอบครัวผู้โชคร้ายที่โดนภัยในครั้ง นี้ ขอให้ผู้เสียชีวิตได้สู่สุขาวดีพุทธเกษตร หรือดินแดนบรมสุขตามคติของแต่ละท่าน และขอให้พวกเราทุกคนอยู่รอดปลอดภัย

FB: Rittichai Eksinitkul
Page: ก่งฮุก