ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
001 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1813
002 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1454
003 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1564
004 วิธีฟังธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1442
005 กายานุปัสสนา ๔ ชั้น เขียนโดย Astro Neemo 1551
006 ประมวลหลักปฏิบัติ เขียนโดย Astro Neemo 1167
007 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1354
008 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1234
009 วิมุตติจิต เขียนโดย Astro Neemo 1179
010 อารักขกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1161

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats