ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
001 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 2009
002 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1625
003 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1706
004 วิธีฟังธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1619
005 กายานุปัสสนา ๔ ชั้น เขียนโดย Astro Neemo 1730
006 ประมวลหลักปฏิบัติ เขียนโดย Astro Neemo 1360
007 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1549
008 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1429
009 วิมุตติจิต เขียนโดย Astro Neemo 1343
010 อารักขกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1287

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats