ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
001 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1638
002 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1325
003 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1445
004 วิธีฟังธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1292
005 กายานุปัสสนา ๔ ชั้น เขียนโดย Astro Neemo 1424
006 ประมวลหลักปฏิบัติ เขียนโดย Astro Neemo 1041
007 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1222
008 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1102
009 วิมุตติจิต เขียนโดย Astro Neemo 1045
010 อารักขกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1043

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats