ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
001 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1404
002 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1102
003 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1281
004 วิธีฟังธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1130
005 กายานุปัสสนา ๔ ชั้น เขียนโดย Astro Neemo 1269
006 ประมวลหลักปฏิบัติ เขียนโดย Astro Neemo 884
007 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1070
008 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 958
009 วิมุตติจิต เขียนโดย Astro Neemo 897
010 อารักขกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 906

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats