ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
094 การปฏิบัติที่จะทำให้เป็นผู้รู้ เขียนโดย Astro Neemo 1098
095 พระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือที่พึ่ง เขียนโดย Astro Neemo 1219
096 ปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1015
097 สังฆานุสสติ เขียนโดย Astro Neemo 1010
098 สังฆานุสสติ สุปฏิปันโน ภวควโต สาวกสังโฆ เขียนโดย Astro Neemo 1444
099 สังฆานุสสติ ญายะปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ เขียนโดย Astro Neemo 1439
100 สังฆานุสสติ อาหุเนยโย ภควโต สาวกสังโฆ เขียนโดย Astro Neemo 1016
101 สังฆานุสสติ ทักขิเนยโย ภควโต สาวกสังโฆ เขียนโดย Astro Neemo 1235
102 สังฆานุสสติ อนุตรัง ปุญญเขตตัง โลกัสสะ เขียนโดย Astro Neemo 1082
103 สติ ธรรมะที่มีอุปการะมาก เขียนโดย Astro Neemo 1080

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats