รายชื่อผู้ร่วมตั้งกลุ่ม

เจริญ  โพธิตันติมงคล (เย็นเทียม)     ชัยสิทธิ์ วิทวัสกุล (เย็นซือ)     ชาญชัย คูณทวีลาภ (เย็นเม้ง)
ดุสิต สิริจำรัสสกุล (เย็นสงฆ์)            ประชา อิ่มรัตนรัก (ตือ)      ฤทธิชัย เอกสินิทธ์กุล (เย็นเอี๋ยง)
วิชัย ชูชื่นมานะกิจ (เย็นอุ้ย)  วิวัฒน์ คุณสารานนท์ (เย็นเหียก) สุรเชรษฐ วาณิชวิวัฒนกุล (เย็นเตี๊ยว)สุวัต ไชยศิริกุล (เย็นเอี๊ยะ)

ติดต่อ สอบถาม เรื่องกิจกรรม ที่

陳仁添   เจริญ  โพธิตันติมงคล (เย็นเทียม) โทร 081-913-3439

ซ้อไชหลี โทร 081-710-1188

許錫輝   เซียะฮุย แช่โค้ว (เย็นตุง) โทร  02-454-0353

張仁松   ดุสิต สิริจำรัสสกุล (เย็นสงฆ์) โทร 081-841-7967

郭仁通   มั่งคุณ โพธิวิสุทธิ์วาที (เย็นธง) โทร02-5873678

陳仁韋   วิชัย ชูชื่นมานะกิจ (เย็นอุ้ย) โทร 081-834-0965

陳仁潮   สุรเชรษฐ วาณิชวิวัฒนกุล (เย็นเตี๊ยว) โทร 089-2277-904 เหรัญญิก

เสนอแนะ แก้ไข เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม เรื่องกิจกรรมและเวป ที่

周仁延   ฤทธิชัย เอกสินิทธ์กุล (เย็นเอี๋ยง) โทร 081-917-9039  02-747-6513 เมลล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats