พุทธานุสรรณ์ ในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
ฝ่ายมหายานนิกายจีน ในประเทศไทย
โดย พระอาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง)
เจ้าคณะใหญ่ฝ่ายนิกายจีน และ เจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส จังหวัดพระนคร วัดโพธิ์เย็น จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดเอกสารใน Flipbook

 


 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats