ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
001 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 2037
002 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1647
003 พระสูตรที่ว่าด้วยสุญญตา เขียนโดย Astro Neemo 1725
004 วิธีฟังธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1641
005 กายานุปัสสนา ๔ ชั้น เขียนโดย Astro Neemo 1750
006 ประมวลหลักปฏิบัติ เขียนโดย Astro Neemo 1379
007 จิตที่มีศีล สมาธิ ปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1566
008 ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1448
009 วิมุตติจิต เขียนโดย Astro Neemo 1366
010 อารักขกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1307

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats