ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
011 กรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1141
012 มรรค ๘ อินทรีย์ ๕ เขียนโดย Astro Neemo 1094
013 สติรู้ลมหายใจ เขียนโดย Astro Neemo 1063
014 สัญมะ ทมะ ความสำรวมระวังจิต ความข่มฝึกจิต เขียนโดย Astro Neemo 1091
015 ผู้มีตนเป็นที่พึ่ง อานาปานสติ “พุทโธ” เขียนโดย Astro Neemo 1033
016 การหัดปฏิบัติเพื่อสมถะและวิปัสสนา เขียนโดย Astro Neemo 1062
017 ธาตุกรรมฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1146
018 การปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1152
019 ขันธ์ ๕ เขียนโดย Astro Neemo 1092
020 โพชฌงค์ เขียนโดย Astro Neemo 1091

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats