ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
074 การปฏิบัติทำจิตตภาวนา เขียนโดย Astro Neemo 1526
075 เบื้องต้นของกุศลธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1622
076 การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนา เขียนโดย Astro Neemo 1667
077 อนุโลมิกะขันติ เขียนโดย Astro Neemo 1490
078 มาร ๕ (๒) เขียนโดย Astro Neemo 1269
079 พระธรรมคุณ ๑ สวากขาโต เขียนโดย Astro Neemo 1403
080 พระธรรมคุณ ๓ อกาลิโก เขียนโดย Astro Neemo 1296
081 พระธรรมคุณ ๕ อกาลิโก เขียนโดย Astro Neemo 1298
082 พระธรรมคุณ ๗ เอหิปัสสิโก เขียนโดย Astro Neemo 1336
083 พระธรรมคุณ ๙ โอปนยิโก เขียนโดย Astro Neemo 1308

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats