อวโลกิเตศวรคุณการัณฑวยูหะสูตร
พระสูตรมหายานว่าด้วยกระบวนการเผยแพร่คุณของพระอวโลกิเตศวร
พิธีถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในงาฉลองอายุวัฒนมงคล 84 ปี
พระเดชพระคุณ พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ (เย็นอี่)
รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
เจ้าวาอาวาสวัดโพธิ์เย็น รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เลา 9.30 น.
ณ วันโพธิ์เย็น ตลาดลูกแก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เปิดเอกสารใน Flipbook

 


 

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats