วัดโพธิ์แมนคุณาราม และกลุ่มสัมพันธ์มหา-วัชรยาน

เชิญร่วมมหากุศล บูรณะองค์คุรุปัทมสมภพ และประตูเก้ามังกร อายุราว 50 ปี
องค์คุรุปัทมสมภพนี้ สร้างขึ้นโดยท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้ง

            ในการนี้จะดำเนินการ ตกแต่งทำสีองค์ที่ใหม่ ทำสีประตูเก้ามังกรใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งหมด จัดสร้างธรรมจักรและกวางเหนือประตูกลางใหม่ ทำพื้นทางเดินซึ่งเชื่อมประตูมังกรทั้งเก้าใหม่ ทำพื้นซีเมนต์รอบบริเวณใหม่ ทำน้ำพุ สร้างฉัตรสร้างรัศมีแลโต๊ะบูชาใหม่ โดยใช้วัสดุทองแดงดุนลาย โดยฝีมือช่างศิลป์ชั้นสูง คาดว่าจะใช้งบประมาณ 600,000 บาท

            ในการนี้ ทางกลุ่มได้จัดทำแหวนหมุนมนตรา สิตตาปทา เนื้อเงิน ให้เช่าบูชา เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเพื่อใช้ในงานมหากุศลนี้ แหวนหมุนมนตรานี้เปรียบดังกงล้อหมุนที่ชาวหิมาลัยใช้ถือสวดมนต์ประจำวัน เพื่อแทนการสวดมนต์ หรือเพิ่มบุญกุศลในการสวดมนต์ขึ้นเป็นทวีคูณ

            ที่มาของ แหวนหมุนศักดิ์สิทธิ์เพื่อโครงการมหากุศลฉลองปีอันเป็นมหามงคลปีวอกซึ่งเป็นปีเกิดขององค์คุรุปัทมสมภพ ตามบัญชาของท่านเจ้าคุณโพธิ์แจ้งมหาเถระ และความเมตตาของเจ้าคุณเย็นเต็กเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย รูปปัจจุบันที่มอบให้กลุ่มสัมพันธ์มหาวัชรยานและสาธุชนได้เสริมสร้างมหาบุญญาบารมีในการบูรณะองค์กูรูริมโปเชในปีมหามงคลนี้

  • แหวนสุภาพบุรุษราคา 800 บาท แหวนสุภาพสตรีราคา 600 บาท
    แหวนในขณะนี้พระเถระท่านกำลังทำพิธีปลุกเศกและจะปลุกเศกไปเรื่อยๆช่วงเทศกาลกินเจนี้ และจะจ่ายแจกได้ในช่วงหลังเทศกาลกินเจ

            ติดต่อสอบถาม-ร่วมบุญได้ที่ วัดโพธิ์แมนคุณารามและสมาชิกกลุ่มสัมพันธ์มหา-วัชรยาน
โทรศัพท์ ทิดสงค์ 081-841-7967 ทิดเทียม081-913-3439 ทิดเตียว089-227-7904 ทิดเอี๋ยง081-917-9039

            สำหรับท่านที่จะเช่าแหวน ติดต่อได้ที่วัดโพธิ์แมนคุณาราม (หลังจบเทศกาลกินเจ) หรือโอนเงินเข้า บัญชี. ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ดุสิต สิริจำรัสสกุล เบอร์บัญชี0312927312 แล้วส่งสลิปแจ้งให้ทราบ ทางแฟกซ์ 02-6811846 พร้อม ชื่อที่อยู่ และไซส์แหวน
 


ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats