“…ขวบปีผ่านข้ามุ่งมั่นภาวนา
ทุกคาถาทุกมนตราทุกธรรมา
เกิดบุญญากุศลาข้าแบ่งปัน
เทพเทวา อสุรา มนุษา
เดรัจฉา เปรตา ทั้งวิญญา
อีกผู้มาอำนวยพรเป็นที่ยิ่ง
จงได้สิ่งอันเลิศล้ำเท่าทวี
เป็นดังที่ท่านต้องการทุกกาล เทอญ…”

ขอน้อมรับพรที่ทุกท่านให้มาและขอพระพุทธมารดรอุษณีษประทานพรสนองตอบเป็นเท่าทวี - ฤทธิชัย เอกสินิทธ์กุล (เย็นเอี๋ยง - 周仁延)

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats