ยอดทำบุญ ณ วัดทิพยวารีวิหาร กทม.
วันที่ 17 ธันวาคม 2566
รวมเป็นเงิน 40,300.- บาท


ขออนุโมทนาสาธุผู้ร่วมบุญทุกท่าน มา ณ ที่นี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระโพธิสัตว์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง โปรดคุ้มครองและอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่นแจ่มใสเบิกบาน ประกอบการงานสิ่งใดให้สำเร็จสมปรารถนา ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับ

 

     
     
     
     
     

 

 

 


ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats