ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
134 การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เขียนโดย Astro Neemo 1053
135 หลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง ๗ เขียนโดย Astro Neemo 1131
136 สัจจะธรรม กาลเวลา เขียนโดย Astro Neemo 1081
137 นิวรณ์ ๕ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เขียนโดย Astro Neemo 1284
138 ทุกขอริยสัจจ์ เขียนโดย Astro Neemo 1252
139 ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1311
140 สังขารทุกข์ เขียนโดย Astro Neemo 1195
141 สชาติปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1241
142 ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ เขียนโดย Astro Neemo 1095
143 ปิยะรูป สาตะรูป เขียนโดย Astro Neemo 1246

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats