ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
134 การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เขียนโดย Astro Neemo 955
135 หลักปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง ๗ เขียนโดย Astro Neemo 1039
136 สัจจะธรรม กาลเวลา เขียนโดย Astro Neemo 989
137 นิวรณ์ ๕ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เขียนโดย Astro Neemo 1194
138 ทุกขอริยสัจจ์ เขียนโดย Astro Neemo 1152
139 ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1216
140 สังขารทุกข์ เขียนโดย Astro Neemo 1097
141 สชาติปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1145
142 ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ เขียนโดย Astro Neemo 999
143 ปิยะรูป สาตะรูป เขียนโดย Astro Neemo 1145

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats