ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
114 อายตนะ สัญโญชน์ เขียนโดย Astro Neemo 1161
115 สัมมัปปธาน ๔ (๒) เขียนโดย Astro Neemo 1192
116 อินทรีย์ ๕ เขียนโดย Astro Neemo 1193
117 โพชฌงค์ ๗ เขียนโดย Astro Neemo 1132
118 การปฏิบัติอบรมจิต เขียนโดย Astro Neemo 1104
119 การปฏิบัติธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1572
120 การปฏิบัติของผู้มีสัมมาทิฏฐิ เขียนโดย Astro Neemo 1155
121 บุคคล ๓ จำพวก (๑) เขียนโดย Astro Neemo 1114
122 การปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เขียนโดย Astro Neemo 1135
123 จิตตภาวนา เขียนโดย Astro Neemo 1197

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats