ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
104 อปัณณกปฏิปทา การปฏิบัติที่ไม่ผิด (๑) เขียนโดย Astro Neemo 1201
105 อปัณณกปฏิปทา (๓) เขียนโดย Astro Neemo 1107
106 อปัณณกปฏิปทา (๕) เขียนโดย Astro Neemo 1012
107 อปัณณกปฏิปทา (๗) เขียนโดย Astro Neemo 1004
108 เอกายนมรรค เขียนโดย Astro Neemo 1180
109 โลกคือขันธ์ เขียนโดย Astro Neemo 1048
110 การปฏิบัติเพื่อปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1026
111 โพธิปักขิยธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1049
112 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1058
113 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (๒) เขียนโดย Astro Neemo 1044

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats