ถอดเทปพระธรรมเทศนา

ถอดเทปพระธรรมเทศนา

 

 

 

ธรรมบรรยาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
104 อปัณณกปฏิปทา การปฏิบัติที่ไม่ผิด (๑) เขียนโดย Astro Neemo 1311
105 อปัณณกปฏิปทา (๓) เขียนโดย Astro Neemo 1206
106 อปัณณกปฏิปทา (๕) เขียนโดย Astro Neemo 1102
107 อปัณณกปฏิปทา (๗) เขียนโดย Astro Neemo 1099
108 เอกายนมรรค เขียนโดย Astro Neemo 1287
109 โลกคือขันธ์ เขียนโดย Astro Neemo 1143
110 การปฏิบัติเพื่อปัญญา เขียนโดย Astro Neemo 1122
111 โพธิปักขิยธรรม เขียนโดย Astro Neemo 1143
112 จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เขียนโดย Astro Neemo 1159
113 ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (๒) เขียนโดย Astro Neemo 1141

ดาวน์โหลดตัวอักษร (ฟ้อนต์) ทิเบตทั้ง ๓ แบบ เพื่อความสมบูรณ์ในการชมเว็บ

actisan.ttf

adtibet.ttf

atibet.ttf


uptime alert service

website monitor

View My Stats